תרגיל פתור תנועה שוות תאוצה - טיל מאיץ ממנוחה בתאוצה קבועה


טיל מאיץ ממנוחה בתאוצה קבועה. כעבור 9 שניות, מהירות הטיל היא 58.5m/s.

א. מהי תאוצת הטיל?
נתון:
v0=0
v(t)=58.5m/s
t=9s
צ"ל: a=?
פתרון:
 

ב.      מה תהיה מהירות הטיל כעבור 12 שניות?
נתון: t=12s
צ"ל: v(t)=?
פתרון:


 ג.        תוך כמה זמן יגיע הטיל למהירות של 100m/s?

נתון: v(t)=100m/s
צ"ל: t=?
פתרון:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה