משפט חפיפה רביעי: שני משולשים, השווים בשתיים מצלעותיהם ובזווית שמול הצלע הגדולה מביניהן – חופפים (צצ"ז)


משפט חפיפה רביעי
משפט חפיפה רביעי
משפט חפיפה רביעי: שני משולשים, השווים בשתיים מצלעותיהם ובזווית שמול הצלע הגדולה מביניהן – חופפים. (צצ"ז)


נתון:

 AB=DE , BC=EF

AB<BC , AC<BC

EF>ED , EF>DF
 

 צריך להוכיח:הוכחה:

משפט חפיפה רביעי: שני משולשים, השווים בשתיים מצלעותיהם ובזווית שמול הצלע הגדולה מביניהן – חופפים (צצ"ז)

2 comments:

  1. יש לך טעות לדעתי ברישום ההוכחה במקום GF=AG צ"ל DF=AG

    השבמחק