חשבון כיתה ו - תרגילים פתורים 9-10 מתוך שאלון במתמטיקה תשס"ו של משרד החינוך

מתוך שאלון במתמטיקה כיתה ו, תשס"ו של משרד החינוך.


פתרון שאלה 9

ע"פ הציור ניתן לראות כי גובה המנורה הוא מעט מעל סכום גובהי שני אנשים. נניח כי גובה אדם הוא כ- 1.7 מטר בממוצע אזי גובה המנורה הוא יותר מ- 3.4 מטר. לכן תשובה ב היא ההגיונית ביותר: "הגובה של המנורה יותר מ- 3 מטר ופחות מ- 7 מטר". 

שאלה 10 

המרחק בין ירושלים לרמלה הוא 45 ק"מ.
מכונית יצאה מירושלים בשעה 8:15 ונסעה לרמלה במהירות של 90 ק"מ בשעה.
באיזו שעה הגיעה המכונית לרמלה?


פתרון שאלה 10

זמן הנסיעה של המכונית שווה לדרך שעברה לחלק למהירותה. לכן זמן הנסיעה של המכונית הוא 45 ק"מ לחלק ל- 90 קמ"ש. 45/90 = 0.5 . זמן הנסיעה של המכונית הוא 0.5 שעה או חצי שעה.

המכונית יצאה ב- 8:15 מירושלים נסעה חצי שעה והגיעה לרמלה ב- 8:45.

המכונית הגיעה לרמלה בשעה 8:45

תגובה 1: