בגרות מתמטיקה 4 יחידות חורף 2019 שאלון שני - טריגונומטריה במרחב


נתונה קובייה 'ABCDA'B'C'D .
אורך צלע הקובייה הוא a.
האלכסונים 'AC ו- 'BD חוצים זה את זה בנקודה O.

קובייה 'ABCDA'B'C'D , האלכסונים 'AC ו- 'BD חוצים זה את זה בנקודה O
קובייה 'ABCDA'B'C'D , האלכסונים 'AC ו- 'BD חוצים זה את זה בנקודה O

א. (1) הבע באמצעות a את אורך אלכסון הבסיס, AC.
    (2) מצא את גודל הזווית בין האלכסון 'AC ובין המישור ABCD.

ב. הבע באמצעות a את אורך אלכסון הקוביה, 'AC.
ג. מצא את גודל הזווית החדה שבין האלכסונים 'AC ו- 'BD.

ד. הבע את שטח המשולש AOB באמצעות a.

נתון כי שטח המשולש AOB הוא 

ה. חשב את a.

פתרון

בגרות מתמטיקה 4 יחידות חורף 2019 שאלון שני , שאלה 2 - טריגונומטריה במרחב

בגרות מתמטיקה 4 יחידות חורף 2019 שאלון שני , שאלה 2 - טריגונומטריה במרחב

בגרות מתמטיקה 4 יחידות חורף 2019 שאלון שני , שאלה 2 - טריגונומטריה במרחב

אין תגובות:

פרסום תגובה