משפט: כל שני אנכים אמצעיים לצלעות במשולש נחתכים

http://1.bp.blogspot.com/-munCmm258-w/TXXdv4iOnGI/AAAAAAAABWg/ntcivpoqpdo/s1600/%25D7%2590%25D7%25A0%25D7%259B%25D7%2599%25D7%259D%2B%25D7%2590%25D7%259E%25D7%25A6%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%2599%25D7%259D%2B%25D7%2591%25D7%259E%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%259C%25D7%25A9%2B%25D7%25A0%25D7%2597%25D7%25AA%25D7%259B%25D7%2599%25D7%259D.gif


אין תגובות:

פרסום תגובה