כדור - נפח ושטח פנים

שטח הפנים של כדור בעל רדיוס R הוא: A = 4 * ℼ * R².


הנפח של כדור בעל רדיוס R הוא:         .

כדור - נפח ושטח פנים
כדור - נפח ושטח פנים

דוגמא:

חשב נפח ושטח פני כדור שרדיוסו  ס"מ R = 2.

פתרון

נסמן ב- V את נפח הכדור, וב- A את שטח פני הכדור.

נפח הכדור נתון בנוסחה: 
 

ולכן הנפח:
ℼ = 3.14
23 * 4 * ℼ/  3 = 8*4*ℼ/3 = 33.49333 סמ"ק 

שטח פני הכדור (A) נתון בנוסחה:
A = 4 * ℼ * R²

ולכן

A = 4 * ℼ * 2
 
  סמ"ר  A = 50.24

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה