כדור - נפח ושטח פנים

שטח הפנים של כדור בעל רדיוס R הוא:   A = 4 ᐧ ℼ ᐧ R²


הנפח של כדור בעל רדיוס R הוא:        V = (4/3) ᐧ ℼ ᐧ R³

כדור - נפח ושטח פנים
כדור - נפח ושטח פנים

דוגמא:

חשב נפח ושטח פני כדור שרדיוסו  ס"מ R = 2.

פתרון

נסמן ב- V את נפח הכדור, וב- A את שטח פני הכדור.

נפח הכדור נתון בנוסחה: 
   V = (4/3) ᐧ ℼ ᐧ R³
נציב:
R = 2
ℼ = 3.14
נקבל:
V = 23 ᐧ 4  ᐧ ℼ/  3 = 8 ᐧ 4 ᐧ ℼ / 3 = 33.49333 סמ"ק 

שטח פני הכדור (A) נתון בנוסחה:
A = 4 ᐧ ℼ ᐧ R²

ולכן

A = 4 ᐧ ℼ ᐧ 2
סמ"ר  A = 50.24

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה