כדור - נפח ושטח פנים

כדור - נפח ושטח פנים
כדור - נפח ושטח פנים
שטח הפנים של כדור בעל רדיוס R הוא: .


הנפח של כדור בעל רדיוס R הוא:         .
דוגמא:
חשב נפח ושטח פני כדור שרדיוסו  ס"מ R = 2.

פתרון
נפח הכדור נתון בנוסחה: 
 

ולכן הנפח:
23*4*3.14/3 = 8*4*3.14/3=33.49333 סמ"ק 

שטח פני הכדור נתון בנוסחה:ולכן
A = 4*3.14*22
  סמ"ר  A = 50.24

אין תגובות:

פרסום תגובה