מבחן מיצ"ב בחשבון כיתה ה - תש"ף 2020 - פתרון שאלה 12

המבחן בקישור: מבחן מיצ"ב מתמטיקה כיתה ה -תש"ף 2020

 

שאלה 12


לקראת יום הגלידה הבינלאומי בדקו כמה ליטר גלידה בממוצע צורך אדם במשך שנה, במדינות שונות. בדיאגרמה שלפניכם מוצגים הנתונים.

 כמות הגלידה הממוצעת שצורך אדם בשנה

א . באיזו מדינה צריכת הגלידה הממוצעת לאדם היא הגדולה ביותר?

ב . באילו שתי מדינות צריכת הגלידה הממוצעת לאדם גדולה בערך פי 2 מצריכת הגלידה הממוצעת לאדם בישראל?

ג . צריכת הגלידה השנתית הממוצעת לאדם בהודו היא 1/10 ליטר.
פי כמה גדולה צריכת הגלידה הממוצעת לאדם בישראל מהצריכה הממוצעת לאדם בהודו?
(א) פי 10
(ב) פי 100
(ג) פי 1,000
(ד) פי 10,000 

פתרון שאלה 1

א. ניתן לראות על פי הדיאגרמה כי בניו זיחנד צריכת הגלידה הממוצעת לאדם היא הגדולה ביותר ושווה ל- 28 ליטר גלידה לאדם בממוצע בשנה.

ב. בישראל צריכת הגלידה הממוצעת לאדם בשנה היא 10 ליטר, כלומר 20 ליטר היא פי 2. 

המדינות הכי קרובות ("בערך") לצריכה של 20 ליטר בשנה הן אוסטרליה (צריכה 18 ליטר) וארה"ב (צריכה 21 ליטר).

ג. צריכת הגלידה השנתית הממוצעת לאדם בהודו היא 1/10 ליטר, ובישראל 10 ליטר. 

נבדוק פי כמה זה 10 מ- 1/10: 

10 : 1/10 = 10 * 10/1 = 10 * 10 = 100

התשובה הנכונה היא ב

צריכת הגלידה הממוצעת לאדם בישראל גדולה פי 100 מהצריכה הממוצעת לאדם בהודו.

מבחן מיצ"ב בחשבון כיתה ה - תש"ף 2020 - פתרון שאלות 9-11

המבחן בקישור: מבחן מיצ"ב מתמטיקה כיתה ה -תש"ף 2020

 

שאלה 9

חמישה ילדים זרקו כדורים לסל.
בטבלה שלפניכם כתוב מספר הקליעות לסל של כל ילד.
מה מספר הקליעות הממוצע לילד?

מספר הקליעות לסל של כל ילד

פתרון שאלה 9


5 ילדים זרקו כדורים לסל.

נבדוק כמה סך הכל קליעות קלעו כל 5 בילדים: 6 + 5 + 4 + 0 + 0 = 15.

5 ילדים קלעו סך הכל 15 קליעות. לכן ממוצע הקליעות של כל ילד: 15/5 = 3.

כל ילד קלע בממוצע 3 קליעות לסל.


-------------------

שאלה 10


הַשלימו (אין צורך לחשב את תוצאות התרגילים) :


2,541 + 1,652 = 2,341 + ____________


הַסבירו איך אפשר להשלים את המספר החסר בלי לחשב את תוצאות התרגילים

פתרון שאלה 10

המספר שיש להשלים באגף הימני הוא 1,852.

באגף שמאל האיבר הראשון הוא 2,541 , באגף ימין האיבר הראשון הוא 2,341 הקטן ממנו ב - 200.

הפעולה החשבונית בין שני איברים בכל אגף היא חיבור.

לכן, כדי שהשוויון ישמר יש לקבוע איבר שני באגף הימני הגדול ב- 200 מהאיבר השני באגף השמאלי.

לכן השוויון יראה כך:

2,541 + 1,652 = 2,341 + 1,852

--------------------------

שאלה 11

בפארק יש מסלול הליכה באורך 2 ק"מ.
עדי התחילה ללכת לאורך המסלול מנקודת ההתחלה וסיימה את ההליכה 400 מטרים לפני שהגיעה לנקודת הסיום.
מה המרחק במטרים שהלכה עדי?

פתרון שאלה 11

בפארק יש מסלול הליכה של 2 ק"מ או 2,000 מטר (2 ק"מ = 2,000 מטר). עדי הלכה את מסלול ההליכה של 2,000 מטר פחות 400 לפני קו הסיום, כלומר עדי הלכה:

2,000 - 400 = 1,600 מטר

עדי הלכה 1,600 מטר.