ישרים מקבילים

זויות בין ישרים וחותך - הגדרות
ישרים מקבילים
אקסיומת המקבילים - אם שני ישרים ייחתכו על ידי ישר שלישי, באופן שסכום הזוויות הפנימיות שייווצרו באחד הצדדים קטן מסכום שתי זוויות ישרות (180 מעלות), אזי אם יוארכו הישרים מספיק באותו צד הם ייפגשו.משפטים

שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי. אם יש זוג זוויות מתאימות שוות , אז שני הישרים מקבילים.
שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי. אם יש זוג זוויות מתחלפות שוות אז שני הישרים מקבילים.
שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי. אם סכום זוג זוויות חד-צדדיות הוא 180 מעלות אז שני הישרים מקבילים.

שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי. אם סכום זוג זוויות חד-צדדיות חיצוניות הוא 180 מעלות אז שני הישרים מקבילים

אם שני ישרים מקבילים נחתכים על ידי ישר שלישי אז:
א. כל שתי זוויות מתאימות שוות זו לזו.
ב. כל שתי זוויות פנימיות מתחלפות שוות זו לזו.
ג. סכום זוג זוויות חד-צדדיות פנימיות הוא 180 מעלות.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה