תרגיל פתור בגיאומטריה - מקבילית חסומה במשולש שווה שוקיים

שאלה


בתוך משולש ABC חסומה מקבילית DEFG.
נתון AC = BC , DB = DG = CF
חשב את זוויות המשולש ABC.
בתוך משולש ABC חסומה מקבילית DEFG
בתוך משולש שווה שוקיים ABC חסומה מקבילית DEFG
 

 פתרון


על מנת לפתור את התרגיל נסמן ב- x את זוית B, ונמצא את זוויות נוספות בסקיצה כפונקציה של x. לאחר מכן נמצא משוואה של קשר מסוים בין הזוויות ונחלץ את x.
 
זווית B במשולש ABC מסומנת ב- x
זווית B במשולש ABC מסומנת ב- x
 

1. כאמור נקבע
2. מכאן - הצלעות AC = BC - מול צלעות שוות זוויות שוות במשולש ABC
3. מכאן - משלימה את זוויות A, B ל- 180 במשולש ABC
4. EF = DG - צלעות נגדיות במקבילית שוות
5. CF = DG - נתון
6. CF = EF - נובע מ- 4, 5
7. - נובע מ- 6 - מול צלעות שוות זוויות שוות במשולש CEF
8. - נובע מ- 3, 7

9. - זוויות מתאימות - DE מקביל ל - BC , חותך AB
10. - נובע מ- 9,1
11. - משלימה את זוויות A, ADE ל- 180 במשולש ADE

12. DB = DG - נתון
13. - מול צלעות שוות זוויות שוות במשולש DGB
14. - נובע מ- 1, 13
15. - צמודה לזוית DGB השווה ל- x
16. - נגדית לזווית FGD במקבילית DEFG - זויות נגדיות במקבילית שוות

17. הזוויות AED, DEF, CEF נמצאות על הקטע AC ולכן סכומן 180 מעלות - סכום זוויות על ישר 180 מעלות
18. - נובע מ- 8, 11, 16,17
19. - פתרון משוואה 18

מכאן:

20. - נובע מ- 19, 1,2,3

מ.ש.ל

אין תגובות:

פרסום תגובה