חשבון כיתה ו - תרגילים פתורים 11-12 מתוך שאלון במתמטיקה תשס"ו של משרד החינוך


מתוך שאלון במתמטיקה כיתה ו, תשס"ו של משרד החינוך.


 שאלה 11

10 מחברות עולות 45 ש"ח.
א. כמה עולות 40 מחברות?
ב. כמה עולות 15 מחברות?

פתרון שאלה 11

נמצא תחילה מחירה של מחברת אחת. אם 10 מחברות עולות 45 ש"ח אזי מחירה של מחברת אחת הוא:
45/10 = 4.5 ש"ח - כלומר מחיר מחברת אחת הוא 4.5 ש"ח.

א. מחיר 40 מחברות הוא: 40 * 4.5 = 180 ש"ח
ב. מחיר 15 מחברות הוא: 15 * 4.5 = 67.5 ש"ח

שיטה נוספת - ערך משולש

שיטה נוספת לפתרון הוא שיטת הערך המשולש. ערך המשולש משמשת למציאת יחס בין שני גדלים כאשר נתון גודל אחד, ושני גדלים אחרים בעלי אותו יחס.

פתרון סעיף א:

10 מחברות עולות 45 ש"ח
40 מחברות עולות ...... _____

למציאת הגודל החסר מכפילים הגדלים באלכסון ( 40 , 45 ) ומחלקים בגודל השלישי (10) :

40 מחברות עולות 180 ש"ח

פתרון סעיף ב:
10 מחברות עולות 45 ש"ח
15 מחברות עולות ...... _____

למציאת הגודל החסר מכפילים הגדלים באלכסון ( 15 , 45 ) ומחלקים בגודל השלישי (10) :15מחברות עולות 67.5 ש"ח.

שאלה 12

 רצף אחד יכול לרצף אולם במשך 8 ימים.
בכמה ימים ירצפו את האולם 4 רצפים?
(בהנחה שכולם עובדים באותו הקצב)

פתרון שאלה 12

זוהי בעיית הספק. אם הרצף מרצף האולם ב- 8 ימים אזי ביום אחד הוא מבצע 1/8 מהעבודה (ריצוף 1/8 אולם), כלומר הספקו של כל רצף הוא 1/8.
הספקם של 4 רצפים הוא 4 כפול הספק רצף אחד = 4/8 כלומר 1/2. ארבעה רצפים מרצפים ביום חצי אולם.

אחד לחלק ההספק שווה לזמן שלוקח לבצע כל העבודה כלומר הזמן לריצוף אולם שלם ע"י 4 רצפים הוא:
 

אין תגובות:

פרסום תגובה