חשבון כיתה ו - תרגילים פתורים 5-8 מתוך שאלון במתמטיקה תשס"ו של משרד החינוך

תרגילים ופתרונות במתמטיקה לכיתה ו מתוך שאלון במתמטיקה כיתה ו, תשס"ו של משרד החינוך. שאלה 8

בתחרות ספורט אורית קיבלה את הציונים האלה:
 5 , 5 , 4, 3.7 , 2.3
מה הציון הממוצע שאורית קיבלה?
פתרונות

פתרון שאלה 5
נדרש להשלים את המספר החסר: 
 
 המספר החסר הוא 700

פתרון שאלה 6
 נדרש להשלים את המספר החסר: 


 המספר החסר הוא 100

פתרון שאלה 7
התשובה הנכונה היא ג:
 


פתרון שאלה 8
ממוצע הציונים שאורית קיבלה הוא סכום כל הציונים לחלק למספרם כלומר:

ממוצע הציונים שאורית קיבלה הוא 4.

אין תגובות:

פרסום תגובה