פתרון שאלות 1-4 - מבחן מיצב מתמטיקה כיתה ח מאי 2015

מתוך מבחן מיצב מתמטיקה כיתה ח מאי 2015

שאלה 1
פִתרו את המשוואה שלפניכם . 6x – 3 = 27

פתרון שאלה 1שאלה 2
הַשלימו את המספר החסר כדי שיתקיים שוויון. 

פתרון שאלה 2
שאלה 3

סַמנו את היחס השווה ליחס 5 : 4 .

פתרון שאלה 3
נבדוק כל אחד מהיחסים בתשובות ע"י צמצום.
יחס 1: 28:40 = 7:10 (צמצום ב-4) = 3.5:5- שונה מ- 4:5
יחס 2: 20:30 = 4:6 - (צמצום ב- 5) שונה מ- 4:5
יחס 3: 16:25 = 4:6.25 (צמצום ב- 4) - שונה מ- 4:5
יחס 4: 12:15 = 4:5 (צמצום ב- 3 ) - תשובה נכונהשאלה 4
בסרטוט שלפניכם שני ישרים מקבילים a, b וישר שלישי c החותך אותם.
פתרון שאלה 4

הזוית אלפא מתאימה לזוית בת ה- 70 מעלות ע"פ הסרטוט ולכן שווה לה לפי המשפט: אם שני ישרים מקבילים נחתכים על-ידי ישר שלישי, אזי כל שתי זוויות מתאימות הן זהות

לכן התשובה: 

אין תגובות:

פרסום תגובה