פתרון שאלות 8-9 - מבחן מיצב מתמטיקה כיתה ח מאי 2015שאלה 8
יובל סרטטה גרף של פונקציה קווית עולה. הגרף עובר בנקודה ( 3 , 2) ובנקודה
נוספת מהנקודות שלפניכם.
סַמנו את הנקודה הנוספת.


 פתרון שאלה 8

פונקציה עולה אם עבור ערך x גדול יותר יגדל ערך הפונקציה (ערך ה-y יהיה גדול יותר.
ניתן לראות כי הנקודה הנוספת היוצרת פונקציה קוית עולה עם הנקודה ( 3 , 2) היא (3,7) משום ש- x עולה (מ-2 ל-3) גם y עולה (מ- 3 ל-7)

להלן שרטוט הנקודות על מערכת צירים


שאלה 9
לפניכם סרטוט של המשולש ABC


על–פי הנתונים שבסרטוט, האם? AB = AC
1 כן
2 לא
הַסבירו את תשובתכם.

פתרון שאלה 9

נתבונן במשולש ישר זוית ABD . סכום זויות BAD ו- ABD הוא 90 מעלות (סכום זויות חדות במשולש ישר זוית הוא 90 מעלות) לכן:נתבונן במשולש ABC זוית B שווה 67 מעלות וזוית C שווה 63 מעלות, כלומר אינן שוות לכן גם הצלעות  AB, AC  אינן שוות.
מכאן התשובה הנכונה היא 2.

אין תגובות:

פרסום תגובה