חשמל


חוק קולון

בעיה פתורה חוק קולון - ארבע מטענים חשמליים חיובים נקודתיים מקובעים על קודקודי ריבוע  - שאלה - נתונים ארבע מטענים חשמליים חיובים נקודתיים בגודל q כל אחד, מקובעים על קודקודי ריבוע שצלעו a. מצא את הכוחות הפועלים על כל אחד מהמטענים ואת כיוונם...

אלקטרוסטטיקה - חוק קולון ודוגמא פתורה -  חוק קולון: הכוח F הפועל בין שני מטענים חשמליים q1, q2 הנמצאים במרחק r הוא:...

שדה חשמלי

שדה חשמלי  -  בפיזיקה, למרחב המקיף מטען חשמלי יש תכונה הנקראת שדה חשמלי. שדה זה מפעיל כוח על גופים הטעונים חשמלית. הרעיון של שדה חשמלי הוצע על ידי מייקל פאראדיי...

בעיה פתורה בפיסיקה מכניקה - אלקטרון נע בין שני לוחות טעונים שביניהם שורר שדה חשמלי 

קוי שדה חשמלי  - בפיסיקה והנדסה ניתן להגדיר סוגים רבים של שדות. השדה הוא תכונה במרחב או מישור. דוגמא לשדה היא התפלגות הטמפרטורות באולם. היינו מוצאים על ידי מדידת הטמפרטורה בנקודות רבות באולם...

חוק גאוס


מעגלים חשמליים - נגדים

חוק אוהם

נגד שקול לנגדים המחוברים בטור
נגד שקול לנגדים המחוברים במקביל
 תרגיל פתור בפיסיקה חשמל - נורות מחוברות בטור עם מתח, הספק, התנגדות וזרם - מתוך בגרות 3 יח' קיץ 2008 


פיסיקה חשמל - תרגיל פתור - מעגל חשמלי עם שלשה נגדים ומקור מתח בעל התנגדות פנימית  -  שאלה במעגל חשמלי עם שלשה נגדים ומקור מתח בעל התנגדות פנימית - מבגרות 3 יח' פיסיקה 2008...מעגלי RL

מעגל RL טורי עם מקור מתח קבוע - פתרון עם משוואה דיפרנציאלית מעלה ראשונה  -  מעגל RL טורי עם מקור מתח קבוע הוא מעגל המורכב מנגד (Resistor) ומשרן (Inductor) המחוברים ביניהם בטור, ומחוברים למקור מתח E, במעגל זורם זרם משתנה בזמן i. מניחים כי בזמן t = 0 הזרם הוא 0 , i = 0 (תנאי התחלה)...


מעגלי RC

מעגל RC עם מקור מתח קבוע  - מעגל RC הוא מעגל חשמלי עם נגד R וקבל C. בדוגמא לפנינו יש במעגל גם מקור מתח V ומתג, והקבל אינו טעון במטען כלשהו בתחילה. בזמן t = 0 המתג עובר ממצב נתק למצב קצר ומתחיל לזרום זרם במעגל המשתנה בזמן...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה