בעיה פתורה בפיסיקה - מכונית נעה בתנועה שוות תאוצה


מכונית נוסעת במהירות קבועה של 5m/s, ואז מתחילה להאיץ בתאוצה קבועה של 3m/s2.

א. מה תהיה מהירות המכונית כעבור 4 שניות של תאוצה?

נתון

v0=5m/s
t=4s
a=3m/s2

צ"ל:

V(t) = ?

פתרון
ב. תוך כמה זמן תגיע המכונית למהירות של 26m/s?

נתון:

V(t) = 26 m/s

צריך למצוא:

t = ?

פתרון


קישורים: 

בעיה פתורה בפיסיקה מכניקה - אלקטרון נע בין שני לוחות טעונים שביניהם שורר שדה חשמלי

 פיסיקה - מכניקה - תנועה שוות תאוצה: נוסחאות

 בעיה פתורה בתנועה שוות תאוצה - מטוס ממריא על מסלול

תרגיל פתור פיסיקה מכניקה - זריקה אופקית של כדור - מבחינת בגרות 3 יח' קיץ 2008

תרגיל פתור בפיסיקה - מכניקה: גוף נע על משטח אופקי עם חיכוך בהשפעת כוח אופקי - בגרות פיסיקה 3 יח' קיץ 2008

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה