משפט תאלס ההפוך: שני ישרים המקצים על שוקי זוית קטעים פרופורציונים – מקבילים זה לזה.

משפט תאלס ההפוך: שני ישרים המקצים על שוקי זוית קטעים פרופורציונים – מקבילים זה לזה.
ישרים חותכים שוקי זוית
משפט תאלס ההפוך קובע שאם AB/AD = AC/AE

או אחד מיחסי הפרופורציה:
AB/BD = AC/CE או
AD/BD = AE/CE

אזי מתקיימת המקבילות:

DE||BC


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה