הניצב במשולש ישר זווית הוא הממוצע הגאומטרי של היתר והיטלו של ניצב זה על היתר - משפט אוקלידס

הוכחת משפט בגאומטריה: הניצב במשולש ישר זווית הוא הממוצע הגאומטרי של היתר והיטלו של ניצב זה על היתר
משולש ישר זוית ABC, זווית C ישרה
משולש ישר זווית ABC, זווית C ישרה

נתון
משולש ישר זוית ABC שבו: 90° =  C⦠.
CO גובה ליתר AB בנקודה O.
נסמן :
AO = c - x , BO = x , CO = h , AB = c (ראו איור לעיל)

צריך להוכיח:   (a = √(cx

הוכחה:

משפט פיתגורס במשולש BCO:
a² - x² = h²

משפט פיתגורס במשולש ACO:
b² - (c - x)² = h²

מכאן:
b² - (c - x)² = a² - x² 
משפט פיתגורס במשולש ABC:
a² + b² = c²  

נחלץ את    משתי משוואות:
b²  = (c - x)² + (a² - x²)
b² = c²  - a² 
לכן:
c²  - a²  = (c - x)² + (a² - x²)
נפתח:

c²  - a²  = c² - 2cx + x² +  a² - x² 
3cx = 2a² 
a²  = cx
a = √(cx)
מ.ש.ל

תגובה 1:

  1. -תודה רבה עזר לי מאד!!!!!!!!!!!! פעם ראשונה שהצלחתי להבין את המשפט הזה !

    השבמחק