אם במרובע כל זוג זווית נגדיות שוות המרובע הוא מקבילית

נתון


מרובע ABCD שבו זוויות נגדיות שוות

מרובע ABCD עם זוויות נגדיות שוות
מרובע ABCD עם זוויות נגדיות שוות
 

צריך להוכיח


מרובע ABCD - מקבילית

הוכחה


נסמן את זוויות המרובע ב- a, b
לפי משפט סכום זוויות במרובע הוא 360 מעלות, מתקיים:
2a+2b=360
נחלק ב-2 ונקבל:
a+b=180
כלומר סכום זוויות חד צדדיות פנימיות במרובע ABCD הוא 180 מעלות
לכן
מכאן
AD||BC - שני ישרים (AD, BC) נחתכים על ידי ישר שלישי (AB). אם סכום זוג זוויות חד-צדדיות הוא אז שני הישרים מקבילים.

באותה דרך ניתן להוכיח מקבילות AB||CD

מכאן מרובע ABCD מקבילית

מ.ש.ל

תגובה 1: