אם במרובע האלכסונים חוצים זה את זה המרובע הוא מקבילית

נתון

מרובע ABCD שאלכסוניו AC, BD חוצים זה את זה
AO = CO , BO = DO
מרובע ABCD שאלכסוניו AC, BD חוצים זה את זה
מרובע ABCD שאלכסוניו AC, BD חוצים זה את זה
 
צריך להוכיח

מרובע ABCD - מקבילית
AD||BD , AB||CD

הוכחה

נוכיח חפיפת משולשים AOD, BOC
AO = CO , BO = DO - נתון
- קודקודיות
מכאן משולשים AOD, BOC חופפים - צ.ז.צ

מהחפיפה נובע:
- מול צלעות שוות (BO = DO) במשולשים חופפים מונחות זוויות שוות

מכאן
AD||BC - שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי (AC). אם יש זוג זוויות מתחלפות שוות אז שני הישרים מקבילים.

באותה דרך ניתן להוכיח מקבילות צלעות המרובע AB||CD, ע"י חפיפת משולשים AOB, COD ושיוויון זוויות פנימיות מתחלפות BAC, ACD

לכן מרובע ABCD מקבילית

מ.ש.ל

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה