צמצום משוואות אלגבריות עם מעלם המכנה - מבחן מפמ"ר מתמטיקה כיתה ט - רמה רגילה תשע"ב - שאלות 8-9

שאלה 8

נתונה המשוואה
1 / (x - 1) - (2x + 2) / (x² - 1) = 1
ענת פתרה את המשוואה והגיעה למשוואה השקולה : 1 - x = 2 -ו1 עבור x = ± 1.

הסבירו כיצד הגיעה ענת למשוואה זו.


פתרון:

תחילה נמצא את הערכים של x המשוואה אינה מוגדרת. x אינו מוגדר כאשר ערך המכנה שווה ל- 0.

ישנם שני מכנים: 1 - x , ם x² - 1
מכנים אלו מקבלים ערך אפס כאשר:  x = ± 1.
ביטוי אלגברי אינו מוגדר כאשר המכנה שווה אפס. 
לכן x יכול לקבל כל ערך פרט ל: 1, או 1-


מפתחים את המשוואה.הגענו לביטוי שהגיעה ענת


שאלה 9

הסבירו מדוע המשוואה  
-1 / (x - 2)² = x / (x - 2)
שקולה למשוואה 
(x - 1)² = 0
עבור  x ≠ 2.

 פתרון

המכנה 2 - x אינו יכול לקבל ערך 0, ולכן x אינו יכול לקבל ערך 2. כלומר x ≠ 2.

ולכן מותר לנו לצמצם במשוואה את הביטוי המכנה  2 - x בלי לחשוש שנאבד פתרון, נקבל:
-1 / (x - 2)² = x / (x - 2)
-1 / (x - 2) = x
-1 = x(x - 2)
-1 = x² - 2x
x² - 2x + 1 = 0
x - 1)² = 0
 x = 1
וזה מה שהתקבל בנתוני השאלה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה