דוגמאות פתורות מבחן מפמ"ר מתמטיקה כיתה ט - רמה רגילה תשע"ב - שאלה 10

פתרו את המשוואות
משוואות ממעלה שניה עם נעלם אחד

א. נפתור את המשוואה:

תחילה נמצא תחום הגדרה עבור x. המשוואה אינה מוגדרת כאשר המכנה שווה לאפס, לכן נדרוש כי:כלומר:

פתרון המשוואה:
 
הפתרון x = -1 אינו בתחום ההגדרה ולכן הפתרון היחיד הוא: x = -5

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה