דוגמאות פתורות מבחן מפמ"ר מתמטיקה כיתה ט - רמה רגילה תשע"ב - שאלה 11 - השלמה לריבוע

שאלה 11
 
נתונה המשוואה  x2 + 8x = -12 
 

פתרו את המשוואה בעזרת השלמה לריבוע, היעזרו בשלבים הנתונים והשלימו את החסר:

(x + ­­____ )2 = -12 + _____

(x + ­­____ )2 =  _____

 

פתרון שאלה 11
 
מוסיפים את המספר 16 לשני אגפים לקבל נוסחת כפל מקוצר. פותרים עבור מצב חיובי ומצב שלילי.


2 תגובות: