דוגמאות פתורות מבחן מפמ"ר מתמטיקה כיתה ט - רמה רגילה תשע"ב - שאלות 12-13 - נוסחאות כפל מקוצר

שאלה מספר 12

נמקו מדוע נסו למצוא יותר מנימוק אחד

תשובה:

נימוק ראשון - פירוק לגורמים


פרקנו לגורמים את הביטויים משני צידי הסוגריים ולא הגענו לסתירה, לכן יש זהות בין הביטויים שהיו בתחילה.

נימוק שני - שימוש בנוסחת כפל מקוצר:

פיתחנו את המשוואה בעזרת נוסחת כפל מקוצר ולא הגענו לסתירה, לכן יש זהות בין הביטויים שהיו בתחילה.

שאלה מספר 13
 בעבור אילו ערכים של a ו- b מתקיים:

נפתח את המשוואה:השוויון  ab = 0 מתקיים כאשר a = 0 או b = 0

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה