מבחן מיצב כיתה ח תשע"ב - תרגילים פתורים שאלה 4 - פונקציות לינאריות עולות, יורדות, וקבועות

פונקציות לינאריות עולות יורדות וקבועות
פונקציות לינאריות עולות יורדות וקבועות

פתרון

פונקציות לינאריות עולות, יורדות, וקבועות
פונקציות לינאריות עולות, יורדות, וקבועות
הפונקציות המתוארות בשאלה הן פונקציות לינאריות מהסוג  y = ax + b

ישנן שלושה מצבים של הפונקציה ע"פ ערכי a המקדם של x במשוואה :

כאשר a > 0 ככל ש- x גדל אז y גדל לכן הפונקציה עולה
כאשר a < 0 ככל ש- x גדל אז y קטן לכן הפונקציה יורדת
כאשר a = 0 הפונקציה  y = b קבועה וערכה b.

לכן ע"פ השאלה בסעיף 1 הפונקציה y = 2x + 30 - כאן a = 2 , כלומר a > 0 לכן הפונקציה עולה
כמו כן בסעיפים 2,3 :  a < 0 לכן הפונקציות יורדות

בסעיף 4: y = 7 - הפונקציה קבועה וערכה 7 לכל ערך של x.

להלן הטבלה עם סימוני X במומות המתאימים

פונקציות לינאריות עולות יורדות וקבועות
פונקציות לינאריות עולות יורדות וקבועות
קישורים:

תרגילים פתורים - מתוך מבחן מיצ"ב מתמטיקה כיתה ח' - תשע"ב ב'  - שאלות 1-3 ,
תרגילים פתורים - מתוך מבחן מיצ"ב מתמטיקה כיתה ח' - תשע"א ב' - חלק א שאלות 1-6,
חלק ב שאלות 7-12, שאלות 13-16 , שאלה 17שאלה 18 , שאלה 19 , שאלה 20 , שאלה 21 , שאלה 22 , שאלה 23 ,   שאלה 24
תרגילים פתורים ממבחן מיצב תשס"ח ב - כיתה ח: חלק א, חלק ב

אין תגובות:

פרסום תגובה