ריבוע - שטח, היקף, אלכסון, מעגל חוסם, ומעגל חסום

ריבוע הוא מרובע שכל צלעותיו שוות זו לזו וכל זוויותיו ישרות.
 
ריבוע - מרובע שצלעותיו שוות וזוויותיו ישרות
ריבוע - מרובע שצלעותיו שוות וזוויותיו ישרות

שטח והיקף הריבוע
נניח כי a היא צלע הריבוע
  • שטח  S = \ a^2
  • היקף P = \ a*4

זויות הריבוע
זויות הריבוע שוות זו לזו וישרות (90 מעלות)

אלכסוני הריבוע

אלכסון הריבוע
 
אלכסוני הריבוע חוצים זה את זה, ומאונכים זה לזה.
נסמן את אורך אלכסון הריבוע ב- k, ואת אורך צלע הריבוע ב- a , נחשב את אורך האלכסון k.

ע"פ משפט פיתגורס 
נפתח ונקבל:

מכאן אלכסון הריבוע שווה לצלעו כפול שורש 2.

רדיוסים המעגלים החוסם והחסום בריבוע
 
רדיוסים המעגלים החוסם והחסום בריבוע
ריבוע במעגל חוסם ומעגל חסום
 
אם נסמן את a כצלע של ריבוע, r כרדיוס של עיגול החסום בריבוע ו- R כרדיוס של עיגול החוסם את ריבוע אזי
  • מרכז של שני העיגולים הנ"ל יהיה גם מקום חיתוך אלכסוני הריבוע
  • רדיוס של עיגול החסום שווה לחצי צלע של ריבוע

  • רדיוס של עיגול החוסם שווה לחצי אלכסון של ריבוע

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה