בעיה פתורה בגיאומטריה - ריבוע ששתי צלעותיו הסמוכות משיקות למעגל


תרגיל

פתרון

תגובה 1: