משולשים - סוגים, היקף ושטח

משולשים שווי צלעות ושווי שוקיים 

 משולש שווה צלעות
שלושת הצלעות שוות
שלושת הזוויות שוות
 
משולש שווה צלעות
משולש שווה צלעות


 משולש שווה שוקיים
שתי זויות שוות
שתי צלעות שוות
משולש שווה שוקיים
משולש שווה שוקיים
 משולש ללא שיוויונות
ללא צלעות שוות
ללא זויות שוות
משולש שונה צלעות
משולש שונה צלעות


משולשים עם סוגי זויות שונות

 משולש חד זוית
כל הזויות חדות - קטנות מ- 90 מעלות
 
משולש חד זוית
משולש חד זוית
 משולש ישר זוית
בעל זוית ישרה
 
משולש ישר זוית
משולש ישר זוית
 משולש קהה זוית
בעל זוית קהה גדולה מ- 90 מעלות
 


היקף המשולש

היקף המשולש הוא סכום צלעותיו. לדוגמא נתון משולש וחישוב היקפו.

חישוב היקף משולש
חישוב היקף משולש

דוגמא נוספת לחישוב היקף משולש
חישוב היקף משולש
חישוב היקף משולש


שטח המשולש = מחצית מכפלת הבסיס בגובה
שטח המשולש = מחצית מכפלת הבסיס בגובה
שטח משולש

נסמן:

שטח המשולש הוא מחצית מכפלת הבסיס בגובה.
b - אורך הבסיס
h - אורך הגובה לבסיס b

A - שטח המשולש

A = ½ × b × h


דוגמא פתורה:

מהו שטח המשולש?

שים לב כי הגובה הוא 12 = h
אורך הבסיס: b = 20

שטח המשולש A:
A = ½ × b × h = ½ × 20 × 12 = 120


דוגמאות נוספות לחישוב שטחי משולשים:

דוגמא לחישוב שטח משולש
דוגמא לחישוב שטח משולש


דוגמא לחישוב שטח משולש
דוגמא לחישוב שטח משולש

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה