פירוק וקטור לרכיב אופקי ורכיב אנכי

ניתן לפרק וקטור לשני רכיבים אנכיים שסכומם הוא הוקטור עצמו. מקובל לפרק הוקטור לרכיבים בכיווני צירים x ו- y.
לדוגמא בסקיצה מספר 1 הוקטור F שכיוונו זוית ביחס לכיוון החיובי של ציר x פורק לשני רכיבים:
 

הוקטור F פורק לשני רכיבים
סקיצה מספר 1 - הוקטור F שכיוונו זוית ביחס לכיוון החיובי של ציר x פורק לשני רכיבים


 חיבור וקטורים באמצעות פירוק כל אחד מהם לשני רכיבים אנכיים באותו כיוון

סקיצה מספר 2 - פירוק וקטורים F1, F2 לרכיביהם האופקי והאנכי
סקיצה מספר 2 - פירוק וקטורים F1, F2 לרכיביהם האופקי והאנכי
 לדוגמא סכומי הרכיבים האופקיים והאנכיים של וקטורים F1 ו- F2 בסקיצה 2 הם:

הוקטור השקול R של הוקטורים F1, F2:דוגמא:

נתון כוח F בגודל 30 ניוטון שכיוונו 35 מעלות ביחס לכיוון החיובי של ציר x
מצא את הרכיב האופקי H ואת הרכיב האנכי V של הכוח F.

פתרון
הפתרון בסקיצה להלן:
פירוק כוח F = 30N לרכיב אופקי H ורכיב אנכי V
פירוק כוח F = 30N לרכיב אופקי H ורכיב אנכי V

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה