קטע אמצעים בטרפז

קטע אמצעים בטרפז - קטע אמצעים בטרפז, הוא קטע אשר מחבר בין אמצעי שוקי הטרפז. קטע האמצעים בטרפז מקביל לבסיסי הטרפז ושווה למחצית סכומם.
קטע אמצעים בטרפז
קטע אמצעים בטרפז


משפטים קטע אמצעים בטרפז

 קטע האמצעים בטרפז מקביל לבסיסים ושווה למחצית סכומם.

קטע היוצא מאמצע שוק אחת בטרפז ומקביל לבסיסים חוצה גם את השוק השניהאין תגובות:

פרסום תגובה