משוואות דיפרנציאליות רגילות עם תנאי התחלה - דוגמאות פתורות

דוגמא 1

פתורפתרון
נמצא תחילה פתרון כללי של המשוואה הדיפרנציאלית באמצעות הפרדת משתניםנציב תנאי התחלה למציאת הפתרוןדוגמא 2
פתור


פתרון
נמצא תחילה פתרון כללי


נציב תנאי התחלה ונפתור
אין תגובות:

פרסום תגובה