פתרון משוואה דיפרנציאלית מהמעלה הראשונה - שיטת ברנולי

משוואה דיפרנציאלית הומוגנית מהמעלה הראשונה

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: 


נפתח למציאת פתרון ל- y
משוואה דיפרנציאלית לא הומוגנית מהמעלה הראשונה :

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: 

הפתרון עבור y (הוכחה תינתן בנפרד):
דוגמא:

פתור את המשוואה הדיפרנציאלית:פתרוןלמציאת c נציב תנאי התחלה ונקבלאין תגובות:

פרסום תגובה