חשבון כיתה ו - תרגילים פתורים מספר 17-18 משאלון במתמטיקה תשס"ו של משרד החינוך

מתוך שאלון במתמטיקה כיתה ו, תשס"ו של משרד החינוך.

שאלה 17

פתרון שאלה 17

השבר 4/7 גדול מ- 4/8 משום שאם בשני שברים חיוביים בעלי מונים זהים השבר בעל המכנה הקטן יותר, גדול יותר בערכו. אך 4/8 = 1/2 לכן התשובה הנכונה היא תשובה ב, כלומר 4/7 > 1/2


שאלה 18

 פתרון שאלה 18

ממירים את השברים הפשוטים בסעיפים א-ד לשברים עשרוניים וניתן לראות בברור מי השבר העשרוני הקטן מ - 0.24 וגדול מ- 0.11.
נבדוק את השבר הפשוט 1/5 בסעיף א.
1/5 = 0.2 .
0.2 קטן מ - 0.24 וגדול מ- 0.11 לכן סעיף א הוא התשובה הנכונה.אין תגובות:

פרסום תגובה