חשבון כיתה ו - תרגילים פתורים מספר 19-21 משאלון במתמטיקה תשס"ו של משרד החינוך

מתוך שאלון במתמטיקה כיתה ו, תשס"ו של משרד החינוך.פתרון שאלה 19
 

 שיטת פתרון נוספת:
מחברים את השברים לפי אותה שיטת חיבור מספרים שלמים חיוביים תוך יישור המספרים לפי שהנקודה והספרות של אחדות עשרות וכו' יהיו באותו הטור.
חיבור שברים עשרוניים

פתרון שאלה 20

בחיבור בין שברים מעורבים מחברים את הצספרים השלמים ואת השברים הפשוטים בנפרד ואח"כ מחברים ביניהם. אם יש צורך מוצאים את המכנה המשותף לחיבור השברים כפי שנעשה בדוגמא להלן (20 הוא המכנה בדוגמא)
פתרון שאלה 21

בכפל שני שברים מעורבים יש להפוך אותם תחילה לשברים מדומים, לכפול אותם ע"י כפל מונה במונה ומכנה במכנה ולפשט.אין תגובות:

פרסום תגובה