פתרון שאלות 17-18 מבחן מפמ"ר כיתה ז 2010 - גרף פונקציה, זויות קודקודיות וזויות צמודות

מתוך מבחן מפמ"ר לכיתה ז , 2010


 שאלה 17

שאלה 17 מבחן מפמ"ר כיתה ז 2010


פתרון שאלה 17

א.
נשרטט בגרף הפונקציה את מיקום ערכי x או y  ונמצא את הערך השני: ע"פ השלמת המיקומים בגרף ניתן להשלים את טבלת הערכים:
ב.
עבור x>3 ניתן לראות כי ככל ש- x גדל y  קטן וזהו מאפיין של פונקציה יורדת. לכן עבור x >3 הפונקציה יורדת.


שאלה 18

שאלה 18 מבחן מפמ"ר כיתה ז 2010

פתרון שאלה 18


1: זויות אלפא ובטא קודקודיות ולכן שוות.
2: זוית אלפא צמודה לזוית 150 מעלות על ישר KL ולכן משלימה אותה ל- 180 מעלות, ולכן זוית אלפא שווה ל- 30 מעלות.
3: מכאן שגם ערך זוית בטא השווה לאלפא הוא 30 מעלות.- נובע מ- 1, 2
4: זוויות אלפא ובטא שוות 30 מעלות כל אחת וסכומן 60 מעלות.

אין תגובות:

פרסום תגובה