חשבון כיתה ו - תרגילים פתורים מספר 24-25 משאלון במתמטיקה תשס"ו של משרד החינוך

מתוך שאלון במתמטיקה כיתה ו, תשס"ו של משרד החינוך.פתרון שאלה 24

הכפלת שבר בהופכי לו תיתן תוצאה 1 לכן:
 
המספר החסר הוא 3/2


 פתרון שאלה 25

מפתחים את האגף השמאלי ומקבלים ביטוי דומה לאגף ימין. מתאימים מספר לנעלם באגף ימין כך שיהיה זהה לאגף שמאל.


אם נציב נעלם שווה 3/4 נקבל ביטויים זהים באגפים שמאל וימין לכן הנעלם שווה 3/4.

אין תגובות:

פרסום תגובה