מקבילית

 
מקבילית - צלעות נגדיות, זויות נגדיות ושטח
מקבילית - צלעות נגדיות, זוויות נגדיות ושטח
 
שטח המקבילית שווה למכפלת אורך אחת מצלעותיה כפול המרחק מהצלע המקבילה לה.

מקרים פרטיים של מקבילית הם מעוין, שכל צלעותיו באורך שווה, המלבן, שבו כל זוג צלעות סמוכות מאונכות זו לזו, והריבוע שהוא מעוין וגם מלבן.

אלכסוני המקבילית חוצים זה את זה
אלכסוני המקבילית חוצים זה את זה


משפטים הפוכים על מקבילית
אם במרובע כל זוג זווית נגדיות שוות המרובע הוא מקבילית.

אם במרובע כל זוג צלעות נגדיות שוות המרובע הוא מקבילית.

אם במרובע האלכסונים חוצים זה את זה המרובע הוא מקבילית.

אם במרובע קיים זוג צלעות נגדיות שוות ומקבילות אזי המרובע הוא מקבילית


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה