מקבילית

המקבילית הוא מרובע שבו כל זוג צלעות נגדיות מקבילות זו לזו. אלסוני המקבילית חוצים זה את זה, צלעות המקבילית הנגדיות שוות זו לזו, זויות המקבילית הנגדיות זוות זו לזו, וסכום זויות סמוכות במקבילית שווה 180 מעלות.
מקבילית - צלעות נגדיות, זויות נגדיות ושטח
מקבילית - צלעות נגדיות, זויות נגדיות ושטח
שטח המקבילית שווה לאורך אחת מצלעותיה כפול המרחק מהצלע המקבילה לה. מ

מקרים פרטיים של מקבילית הם מעוין, שכל צלעותיו באורך שווה, המלבן, שבו כל זוג צלעות סמוכות מאונכות זו לזו, והריבוע שהוא מעוין וגם מלבן.

אלכסוני המקבילית חוצים זה את זה
אלכסוני המקבילית חוצים זה את זה


משפטים הפוכים על מקבילית
אם במרובע כל זוג זווית נגדיות שוות המרובע הוא מקבילית.
אם במרובע כל זוג צלעות נגדיות שוות המרובע הוא מקבילית.
אם במרובע האלכסונים חוצים זה את זה המרובע הוא מקבילית.
אם במרובע קיים זוג צלעות נגדיות שוות ומקבילות אזי המרובע הוא מקבילית


אין תגובות:

פרסום תגובה