פתרון תרגילים 4-5 מבחן מפמ"ר כיתה ז 2010

  מתוך מבחן מפמ"ר לכיתה ז , 2010פתרון תרגיל 4 - סדר פעולות חשבון
ע"פ סדר פעולות חשבון תחילה מחשבים את הביטוי שבסוגריים (הפנימיות, במידה ויש סוגריים בתוך סוגריים) לאחר מכן פעולות חזקות, לאחר מכן פעולות כפל וחילוק ולאחר מכן פעולות חיבור חיסור.

א.
 

ב.


פתרון שאלה 5

ניתן לפתור את התרגיל בשני אופנים.
אופן 1 - הצבת כל אחד מהתשובות במשוואה ובדיקה האם מתקבל פסוק אמת או שקר.
נבדוק ע"י הצבת תשובה 3 - הצבת x=1.


התקבל השיוויון 0=0 - פסוק אמת ולכן x=1
התשובה הנכונה היא תשובה מספר 3.

אופן 2 - פתרון המשוואה וחילוץ x:


הפתרון הוא x=1 ולכן התשובה הנכונה היא תשובה מספר 3.

אין תגובות:

פרסום תגובה