פתרון שאלות 9-10 מבחן מפמ"ר כיתה ז 2010 - זוג משולשים ישרי זוית מחוברים למלבן וביטוי אלגברי

מתוך מבחן מפמ"ר לכיתה ז , 2010

שאלה 9
פתרון שאלה 9 מבחן מפמ"ר כיתה ז 2010 - זוג משולשים ישרי זוית מחוברים למלבן
בסרטוט נתון מלבן ושני משולשים ישרי זווית ושווי שוקיים חופפים זה לזה המחוברים למלבן.
על סמך הנתונים הרשומים על גבי הסרטוט, חשבו את שטח הצורה שהתקבלה.
הציגו את דרך החישוב


 פתרון שאלה 9

נשלים נתונים בסרטוט על סמך הנתונים בשרלה כי המשולשים שווי שוקיים ומחוברים למלבן, להלן הסרטוט עם הנתונים הנוספים:
פתרון שאלה 9 מבחן מפמ"ר כיתה ז 2010 - זוג משולשים ישרי זוית מחוברים למלבן

שטח המלבן: 6*3 = 18 סמ"ר
שטח כל אחד מהמשולשים החופפים ישרי הזוית ושווי השוקיים שווה למחצית מכפלת ניצביהם:
 
שטחי המשולשים שווים מאחר והם חופפים. שטח כל משולש הוא 4.5 סמ"ר, לכן שטח שני המשולשים הוא 2* 4.5 = 9 סמ"ר.

שטח הצורה שהתקבלה מהמלבן ושני המשולשים הוא: 18+9 = 27 סמ"ר שאלה 10

נתון הביטוי האלגברי a + b : c
מה ערך הביטוי האלגברי אם , b = –6, c = –2, a = 8?
הציגו את דרך החישוב.


פתרון שאלה 10

נציב את המספרים במקום האותיות ונחשב ע"פ סדר פעולות חשבון:


ערך הביטוי האלגברי שווה 11.

הערה: בפתרון השאלה השתמשנו בכלל סדר פעולות כי פעולת חילוק קודמת ךפעולת חיבור. ופעולת חילוק בין שני מספרים שליים שווה למנת ערכיהם המוחלטים.

אין תגובות:

פרסום תגובה