פתרון שאלה 11-12 - מבחן מפמ"ר כיתה ז 2010 - גרפים ובעייה כללית

מתוך מבחן מפמ"ר לכיתה ז , 2010

שאלה 11

לפניכם ארבעה גרפים המציגים את אחוז הלחות בארבעה חדרים שונים (במקומות שונים), כפי שנמדד בשעות הבוקר.א. באיזה חדר השינוי באחוז הלחות היה שינוי בקצב קבוע?
תשובה: חדר מספר ________

ב. לפי הגרף של חדר מספר 4 כמה פעמים בין 6:00 ל - 12:00
הייתה הלחות בדיוק 20% ?

1. 3 פעמים
2. 2 פעמיים
3. פעם אחת
4. אף פעם

ג. השלימו בעזרת אחת המילים - עלה, ירד, נשאר קבוע:
בין השעות 6 בבוקר ל 9 בבוקר אחוז הלחות בחדר מספר 4 ___________

פתרון שאלה 11


א. בחדר מספר 1 השינוי באחוז הלחות קבוע. גרף 1 הנו קו ישר ולכן הירידה באחוז הלחות כל שעה (או פרק זמן אחר שנבחר) מסוימת שווה לירידה בשעה (או פרק זמן אחר שנבחר) אחרת.


ב. נשרטט את גרף חדר מספר 4 עם קו (בצבע אדום) המציין לחות שווה 20% . ניתן לראות כי הקו חוצה את גרף חדר 4 בשלש נקודות המציינות הזמנים בהם הלחות שווה 20%. לכן התשובה הנכונה לסעיף זה היא 1. הלחות הייתה שווה 20% 3 פעמים.

גרף אחוז הלחות בחדר 4

ג. ניתן לראות כי הגרף לחות חדר 4 נמצא בעליה בין השעות 6-9 לכן: בין השעות 6 בבוקר ל 9 בבוקר אחוז הלחות בחדר מספר 4 עלה.

שאלה 12פתרון שאלה 12


א.
נסמן כמה ספרים יש לאלעד, ארנון ואוריה:

x - מספר הספרים בידי אלעד
2x - מספר הספרים בידי ארנון כמו שרשום בשאלה: "לארנון יש פי 2 ספרים יותר מאשר לאלעד"
2x + 8 - מספר הספרים בידי אוריה כמו שרשום בשאלה: "לאוריה יש 8 ספרים יותר מאשר לארנון"

לכן התשובה הנכונה 3: מספר הספרים בידי אוריה הוא 2x+8

ב.
לשלושת 63 ספרים, כלומר:

x + 2x + (2x+8) = 63
x + 2x + 2x + 8 = 63
5x = 63-8
5x =55
x = 55/5
x=11

מספר הספרים בידי אלעד הוא 11.

אין תגובות:

פרסום תגובה