משולש - הגדרות, סוגים וסימון קודקודים, צלעות וזויות

הגדרה: משולש הוא חיבור של שלשה קטעים שנקבעים ע"י שלשה נקודות שאינן על ישר אחד.
משולש מסומן בסימון שצורתו משולש קטן ( ) ואחריו שלש אותיות (אנגלית) גדולות של קודקודי המשולש. הנקודות המחברות את הקטעים נקראות קודקודי המשולש, והקטעים נקראים צלעות.
קודקודי המשולש מסומנות באותיות אנגלית גדולות לדוגמא A, C O, וצלעות המשולש מסומנות ע"י שני קודקודים שאותן הצלע מחברת למשל AB, CD או ע"י אות קטנה בד"כ של הקודקוד מול הצלע לדוגמא a, c, d.
זויות המשולש מסומנות עם סימון תחילי בצורת זוית (  )  ואחריו אות גדולה המציינת את קודקוד הזוית או שלש אותיות גדולות שמציינות שתי צלעות שהזוית כלואה בהן.
 
דוגמא: משולש ABC

בסקיצה לעיל:

למשולש ABC שלשה קודקודים: A, B, C
למשולש ABC שלש צלעות: AB, AC, BC או c, b, a בהתאמה.

למשולש ABC () שלש זויות: או בהתאמה.


סוגי משולשים

מקובל לסווג משולשים ע"פ צלעותיהם וע"פ זויותיהם


סווג משולשים ע"פ צלעותיהם

 משולש שווה צלעות
שלושת הצלעות שוות
שלושת הזוויות שוות 60 מעלות
 
משולש שווה צלעות
משולש שווה צלעות


משולש שווה שוקיים
שתי זויות שוות
שתי צלעות שוות הנקראות שוקיים, הצלע השלישית נקראת בסיס
משולש שווה שוקיים
משולש שווה שוקיים
משולש שונה צלעות
 משולש ללא שיוויונות
ללא צלעות שוות
ללא זויות שוות
 


סווג משולשים ע"פ זויותיהם

 משולש חד זוית
כל הזויות חדות - קטנות מ- 90 מעלות
 
משולש חד זוית
משולש חד זוית
 משולש ישר זוית
בעל זוית ישרה
 
משולש ישר זוית
משולש ישר זוית
 משולש קהה זוית
בעל זוית קהה גדולה מ- 90 מעלות
 
משולש קהה זוית
משולש קהה זויתאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה