פתרון שאלות 1-4 מבחן מיצ"ב כיתה ח - מאי 2016 נוסח ב

להורדת מבחן המיצ"ב  כיתה ח - מאי 2016 נוסח ב הקלק כאן

שאלה 1
פִּתרו את המשוואה שלפניכם : 7x + 3x – 6 = 14

פתרון שאלה 1
 7x + 3x – 6 = 14
10x = 14+6
10x = 20
x=20/10
x = 2


 שאלה 2
סַמנו את האיור שבו היחס בין מספר העיגולים השחורים לבין מספר העיגולים הלבנים הוא 2 : 1
סקיצה שאלה 2 מבחן מיצ"ב כיתה ח - מאי 2016 נוסח ב

פתרון שאלה 2
האיור שבו היחס בין מספר העיגולים השחורים לבין מספר העיגולים הלבנים הוא 2 : 1. ניתן לראות שבאיור 1 מספר הכדורים הלבנים הוא ומספר הכדורים השחורים הוא 3. לכן היחס בין כדורים שחורים ללבנים הוא 3:6 או 1:2. לכן התשובה הנכונה היא 1.

שאלה מספר 3
מהו השכיח של המספרים שלפניכם?
5,7,8,7,7,1,2,5,7,1,

פתרון שאלה 3
נתבונן בקבוצת המספרים בשאלה ונבדוק מה המופעים (שכיחות) של כל מספר:
המספר 1 מופיע 2 פעמים
המספר 2 מופיע 1 פעמים
המספר 5 מופיע 2 פעמים
המספר 7 מופיע 4 פעמים
המספר 8 מופיע 1 פעמים

המספר השכיח ביותר הוא 7 מאחר והוא מופיע מספר רב ביותר של פעמים (4 פעמים)

שאלה מספר 4
אחת מהפונקציות שלפניכם היא פונקציה יורדת.
סַמנו את הפונקציה היורדת.
y = 5x .1
y = 2x–7 .2
y = –3x+8 .3
y = – 4 .4

פתרון שאלה 4
ארבעת הפונקציות הן פונקציות לינאריות מהצורה: y = ax +b  כאשר a, b הם פרמטרים. כאשר a המקדם של x הוא שלילי אזי הפונקציה יורדת. במקרה השאלה הפונקציה בסעיף 3 : y = –3x+8 היא בעלת מקדם שלילי ל- x שערכו 3- ולכן הפונקציה מספר 3 היא יורדת.
הפונקציה היורדת היא פונקציה מספר 3 : y = –3x+8

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה