אלגברה לינארית: וקטורים, שוויון וקטורים וסכום וקטורים

וקטור


הגדרה: קבוצה בת n מספרים ממשיים מסודרים נקראת וקטור בעל מימד n (או וקטור n מימדי) מעל שדה המספרים הממשיים.

דוגמאות וקטורים

שוויון וקטורים


הגדרה:
שני וקטורים u,v נקראים שווים כלומר u=v אם הם בעלי אותו מימד ואם כל רכיביהם שווים בהתאמה.
 
 דוגמאות:
4. הווקטורים   (1, 3 ,5) , (1, 5, 3) אינם שווים.
5. הווקטורים (2 ,1) , (2 , 2 , 1) אינם שווים.
 
6. מצא את ערכי המשתנים x , y , z אם נתון:
(x, x- y , z+3) = (2 , 1, -5)
 
פתרון:
z + 3 = -5
x - y  = 1
x = 2

כלומר:
x = 2
y = 1
z = -8

סכום וקטורים

הגדרה:
סכום של וקטורים הוא וקטור שרכיביו הם סכומים של רכיבי הווקטורים המחוברים בהתאמה.
 כלומר,

אלגברה לינארית - דוגמא סכום וקטורים


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה