החוק השני של ניוטון - כוח מושך שני ארגזים מחוברים בחבל על משטח עם חיכוך

שאלה

שני ארגזים מחוברים באמצעות חבל מונחים על משטח אופקי (ראה איור). לארגז A מסה mA ולארגז B מסה mB.
מקדם החיכוך דינמי בין כל ארגז למשטח הוא Kµ.
הארגזים נמשכים ימינה על ידי כוח אופקי .
קבע באמצעות mA, mB, Kµ  את:
    א. גודל הכוח .
     ב. המתיחות בחבל  Tהמחבר את הארגזים.
פתרוןאין תגובות:

פרסום תגובה