החוק השני של ניוטון - מסות תלויים על חבלים מחוברים לגלגלות

שאלה

לכל אחד מהבלוקים התלויים באיור משקל w. הגלגלות הן ללא חיכוך והחבלים בעלי משקל זניח.
חשב את המתח T כפונקציה של המשקל w לכל אחד מהסעיפים.
שרטט דיאגרמת גוף חופשי לכל אחד מהסעיפים.

החוק השני של ניוטון - מסות תלויים על חבלים מחוברים לגלגלות - תרגיל פתור

פתרון
המתיחות בחבל בכל אחד מהמקרים היא T=w. הסיבה לכך כי החבל בכל אחד מהמקרים מושך את המסה   w ומחזיק אותה בשיווי משקל.

להלן דיאגרמות גוף חופשי:
דיאכרת גוף חופשי - החוק השני של ניוטון - מסות תלויים על חבלים מחוברים לגלגלות

אין תגובות:

פרסום תגובה