סדרה הנדסית

סדרה הנדסית - הסבר ודוגמאות פתורות - במתמטיקה, סדרה הנדסית היא סדרה של מספרים, כך שהמנה של כל שני איברים עוקבים (או היחס בין כל שני איברים סמוכים) היא קבועה. במלים אחרות, ניתן לחשב כל איבר על ידי הכפלת האיבר הקודם לו במנת הסדרה. היא נקראת סדרה הנדסית משום שכל איבר בה הוא ממוצע הנדסי של האיברים הסמוכים לו...

תרגיל פתור סדרה הנדסית
שאלה פתורה סדרה הנדסית - מתכונת חורף 2008

סדרה הנדסית אינסופית


פתרון שאלה 2 - בגרות מתמטיקה 5 יח' - חורף 2016 -סדרה הנדסית עולה


פתרון שאלה 2 מבגרות מתמטיקה 3 יחידות קיץ 2015 - סדרה הנדסית


הוכחת סכום סדרה הנדסית בדרך האינדוקציה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה