שאלה פתורה בסטטיסטיקה - שכיחות יחסית - מתכונת חורף 2008


שאלה
בטבלה שלפניך התפלגות הציונים של תלמידי כיתה י בבית ספר "השלום"
הציון
5
6
7
8
9
מספר תלמידים
2
6
X
9
5
השכיחות היחסית של מספר התלמידים שקיבלו את הציון 6 הוא 20%.

א. חשב את מספר התלמידים בכיתה
ב. חשב את מספר התלמידים שקיבלו את הציון 7.
ג. חשב את ממוצע הציונים

פתרון

א. השכיחות היחסית של מספר התלמידים שקיבלו את הציון 6 הוא 20%.
כלומר 6 התלמידים שקיבלו ציון 6 מהווים 20% ממספר התלמידים בכיתה
נסמן ב- n את מספר התלמידים בכיתה: 6/n = 20% => n=6/20% = 30
מספר התלמידים בכיתה הוא 30.

ב. למציאת מספר התלמידים x שקיבלו את הציון 7 נסכם את השורה השנייה בטבלה ונשווה ל- 30: 
 5+9+x+6+2=30
x = 8
מספר התלמידים שקיבלו ציון 7 הוא 8.

ג. ממוצע הציונים הוא סכום מכפלות מספר תלמידים בכל ציון שקיבלו לחלק לסך התלמידים בכיתה (30).
(9*5+8*9+7*8+6*6+5*2)/39 = 7.3
ממוצע הציונים בכיתה הוא 7.3 .

קישורים:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה