נוסחאות בגיאומטריה - מעגל

מעגל - רדיוס, שטח, היקף
מעגל - רדיוס, שטח, היקף
מעגל - רדיוס, שטח, היקף


שטח גזרת עיגול ואורך הקשת
גזרה היא צורה הכלואה בין שני רדיוסים במעגל לבין קשת על המעגל. היחס בין שטח הגזרה לכלל שטח העיגול שווה ליחס בין זווית הגיזרה לסיבוב שלם השווה ליחס בין אורך הקשת של הגיזרה לבין היקף המעגל.

-  זוית גיזרת העיגול הנשענת על הקשת ברדיאנים
אם  deg היא הזוית במעלות, אזי הזוית ברדיאנים תהיה:

שטח גזרת עיגול ואורך הקשת
שטח גזרת עיגול ואורך הקשת

דוגמאות

שאלה 1 - חישוב שטח והיקף מעגל ע"פ רדיוסו
נתון מעגל שרדיוסו r = 3  ס"מ, חשב את היקפו ואת שטחו

פתרון שאלה 1
שטח העיגול S הינו:
שטח העיגול הינו 28.56 סמ"ר בקירוב.

היקף המעגל L הינו:
היקף המעגל הינו 18.84 ס"מ בקירוב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה