פתרון שאלות 10-11 - מבחן מיצב מתמטיקה כיתה ח מאי 2015


שאלה 10
פִּתרו את המשוואה שלפניכם.הַציגו את דרך הפתרון.


פתרון שאלה 10
שאלה 11

פִּתרו את המשוואה שלפניכם ובִדקו את הפתרון. הַציגו את דרך הפתרון


פתרון שאלה 11
פתירת המשוואה:


בדיקת המשוואה עבור x = -3 , נציב 3- במקום x נפשט ונבדוק אם התקבלה זהות. אם כן הפתרון נכון.


התקבלה זהות ולכן הפתרון x = -3 נכון.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה