פתרון שאלות 5-7 - מבחן מיצב מתמטיקה כיתה ח מאי 2015

מתוך מבחן מיצב מתמטיקה כיתה ח מאי 2015

שאלה 5
לאלעד 214 חברים ברשת חברתית.
כ– 25% מהם לומדים בבית ספרו.
כמה מחבריו של אלעד ברשת החברתית לומדים בבית ספרו?

פתרון שאלה 5


ע"פ נתוני השאלה כ- 25% מ- 215 חבריו של אלעד ברשת לומדים בבית הספר.
 כלומר כ- 25% * 214 מהחברים ברשת לומדים בבית הספר.
25% * 214 שווה לכ- 54 לכן התשובה הנכונה היא 1. לאלעד כ- חברים.


שאלה 6

על הפאות של קובייה רשומים המספרים האלה: 7, 7, 7, 8, 8, 9 .
על כל פאה רשום מספר אחד.
א. מהי ההסתברות שבהטלת קובייה זו יתקבל מספר אי–זוגי?
ב . מהו המספר שההסתברות לקבל אותו בהטלת קובייה זו היא  1/3?

פתרון שאלה 6

א.
על 4 מתוך 6 הפאות רשומים מספרים אי זוגיים 7, 7, 7, 9 לכן בטלת הקוביה ההסתברות 4/6 = 2/3 שיצא מספר אי זוגי

ב.
מספר המופיע 3 פעמים על 6 פאות הקוביה הוא בעל הסתברות הופעה של 1/3 = 2/6 מההטלות לכן המספר הוא 8 המופיע על 2 פאות מתוך ה- 6.


שאלה 7

לאיזו מהמשוואות שלפניכם אין פתרון?פתרון שאלה 7

התשובה הנכונה היא 4 משום שלא קיים x שיקיים את משוואה 4: 7x + 4 = 7x + 1
נפשט את משוואה 4

7x + 4 = 7x + 1
7x - 7x = -4 +1
3- = 0

קיבלנו משוואה לא הגיונית לכן לא קיים x שיקיים את המשוואה: 7x + 4 = 7x + 1

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה