קוים מקבילים

שני קווים (ישרים) באותו מישור שאינם מצטלבים נקראים קווים מקבילים. אנו אומרים כי שני קטעים מקבילים אם הם שוכבים על מקבילים. אם קו 1 מקביל לקו 2, אנחנו כותבים את זה כך:

קו 1 | | קו 2

כאשר שני קטעים DC ו- AB מונחים על קווים מקבילים, אנחנו כותבים את זה:

DC | | AB

ישרים מקביליםדוגמה: קו 1 וקו 2 לעיל מקבילים


קישורים:

 זויות בין ישרים וחותך - הגדרות

אקסיומת המקבילים - אם שני ישרים ייחתכו על ידי ישר שלישי, באופן שסכום הזוויות הפנימיות שייווצרו באחד הצדדים קטן מסכום שתי זוויות ישרות (180 מעלות), אזי אם יוארכו הישרים מספיק באותו צד הם ייפגשו.

משפטים
 
שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי. אם יש זוג זוויות מתאימות שוות , אז שני הישרים מקבילים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה